Čestné prohlášení

Úvod

V rámci externí a též interní spolupráce vás žádám o přístup do administrace vašeho webu, který potřebuji z plné role:“Administrátora“. Abych mohl na vaši žádost udělat analýzu, průzkum webu, opravit nějaký prvek, nebo zapojit a naprogramovat potřebnou novou funkci apod.

Z tohoto důvodu mám zde své čestné prohlášení, které se vztahuje k mé práci a úkonům, ke kterým jsem byl pověřen.

V čestném prohlášení se zavazuji k mlčenlivosti v souladu s GDPR a uchování veškerých firemních i osobních informací. Žádné z těchto informací nebudou žádným způsobem využity, uloženy, staženy, zkopírovány, vyfoceny nebo jakkoliv jinak zálohovány a použity. Zavazuji se tak k mlčenlivosti a žádná z těchto informací se mě netýká. Pokud v rámci nastavení budu požádán o přístup k citlivým údajům, nebo zjištění vašeho:“Know-How“, ceny, fotek, textů a jiných autorských práv, případně objednávkám, fakturaci, kontaktním informací ohledně zákazníků apod, mohu svoji aktivitu na vašem webu monitorovat. Jednak s možností záznamu v reálném čase, který Vám mohu odeslat a nebo online – pomoci „vzdálené podpory – kdy ke své práci využívám oficiální certifikovaný a zabezpečený program:“ Team Viewer“, kde můžete celou moji práci mapovat a vidět skrz váš monitor. Z pozice správce tak vidíte přihlášení v reálném čase a o svém přístupu a výstupu vždy předem informuji a přístup mám pouze na základě vámi uděleného přihlašovacího jména, hesla a časového rozvrhu, který na na vašem webu strávím. Po odhlášení může dojít ke zpětné deaktivaci dočasného přístupu.

V rámci externí spolupráce a úpravách na vašem webu si vyhrazuji právo na samostatný přístup. Po domluvě a požadavku na úpravu, nebo jiný úkon si žádám omezený přístup k webu a to výhradně mojí osobou. S počátkem mé práce po prvním přihlášením tak souhlasíte s těmito podmínkami a odhlásíte se ze všech účtů spojených s webem jako je: administrace, mysql, phpmyadmin, FTP, databáze, server uložiště, nastavení a správa externího účtu s nositelem a registrátorem domény a webhostingu, všech Google aplikací, emailových klientů apod služeb. V případě nedodržení této výjimky se zříkám jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu dat a případné chyby, vzniklé v čase mého přihlášení.